Anne Wenzel Installaties Beelden Openbare Ruimte Teksten CV Nieuws Links Contact
NED | ENG

Beeld voor Herten (Blondie)

Locatie: ingang Woonzorgcentrum 'Herte' te Herten, Roermond
Opdrachtgever: Zorgroep Noord- en Midden-Limburg ism SKOR

Schetsontwerp: 2008
Uitvoering: 2008 - 2009
Oplevering: 2009

Afbeeldingen

Uitvoering; 2009

Het betonnen fundament voor de sokkel wordt gegoten en bewerkt.
In samenwerking met Zuliani, kunst en terrazzo, Zoetermeer