Beeld voor Herten (Blondie)
Locatie: ingang Woonzorgcentrum 'Herte' te Herten, Roermond
Opdrachtgever: Zorgroep Noord- en Midden-Limburg ism SKOR

Schetsontwerp: 2008
Uitvoering: 2008 - 2009
Oplevering: 2009
Uitvoering; 2009
Het betonnen fundament voor de sokkel wordt gegoten en bewerkt.
In samenwerking met Zuliani, kunst en terrazzo, Zoetermeer
CLOSE & GO BACK
Uitvoering; 2009<br>